קול קורא להגשת מועמדות ל"פרס אפלבאום" לשנת תשע"ח - 2018

עמותת נאוות דוד בשיתוף ארגון הפרמדיקים הישראלי מעודדים דיאלוג ושיח מקצועי בקרב פרמדיקים העוסקים בתחומי הרפואה הדחופה באמצעות הענקת פרסי הצטיינות שנתיים. שנת תשע"ח תעמוד בסימן עידוד מצוינות מחקרית וכתיבת ניירות עמדה בתחומים הרלוונטיים.

מטרת הפרס

עידוד פרמדיקים לכתיבה מקצועית, מחקרית, חדשנית ומקורית במגוון השדות המקצועיים בתחום הרפואה הדחופה.

גובה הפרס

פרס כספי יוענק לשלושת המקומות הראשונים (לפי החלטת הועדה המקצועית):

המקום הראשון - פרס של 5,000 ש"ח

המקום השני - פרס של 3,000 ש"ח

המקום השלישי - פרס של 2,000 ש"ח

הועדה המקצועית

הועדה המקצועית תבחר מתוך העבודות, המחקרים, המאמרים וניירות העמדה אשר יוגשו בפניה שלוש עבודות אשר שיזכו בפרס כספי כאמור לעיל. העמותה תקיים מפגש מיוחד לצורך חלוקת הפרסים בו יוצגו העבודות הזוכות ע"י כותביהם ולצדם נימוקי בחירותיה של הוועדה המקצועית לבחירותיה. 

הרכב הוועדה המקצועית:

  1. דר' גבי פולאק

  2. דר' רפי סטרוגו

  3. דר' אורן ווכט

  4. תום פסלר

כללים להגשת מועמדות לקבלת הפרס:

1. העבודה תעסוק בנושא מקצועי בתחום הרפואה הדחופה ורפואת החירום. תינתן אופציה להגשת ניירות עמדה העוסקים בתחומי המדיניות בתחומים אלו, הגשת מקרה בוחן (Case study) בעל מאפיינים חדשניים והגשת מחקר או מסמך מקצועי המקיף תחום מסוים.

2. על העבודות המוגשות לכלול ציון אסמכתאות ורשימה ביבליוגרפית בפורמט ונקובר.

3. העבודה תוגש בשפה העברית בלבד.

4. העבודה תכלול לא יותר מ - 6,000 מילים.

5. העבודה תוגש ע"י פרמדיקים חברי ארגון הפרמדיקים הישראלי בלבד.

6. העבודה תישלח בפורמט word למזכירות ארגון הפרמדיקים הישראלי בכתובת ceo@emtp.org.il (יש לוודא אישור קבלה).

7. ניתן לשלוח רק עבודות שלא פורסמו בשום מקום אחר, ואינן בתהליך שיפוט לקראת פרסום.

8. השם והכתובת של המחבר יופיעו על דף נפרד, כדי להבטיח אנונימיות בתהליך השיפוט.

9. העבודות הזוכות יוכלו לשמש את עמותת נאוות דוד ו/או ארגון הפרמדיקים הישראלי לשימושיהם המקצועי תוך ציון שמו של המחבר.

 

חלוקת הפרס

פרס אפלבאום יחולק במהלך כנס מקצועי אשר יקיים ארגון הפרמדיקים הישראלי בשיתוף עם עמותת נאוות דוד בחודש ספטמבר 2018. הזוכים בתחרות יציגו את עבודותיהם במסגרת רצף הרצאות קצרות של 5 עד 15 דק כל אחת.

כדי להבטיח את השתתפותם בתחרות על המועמדים לשלוח פניה עם נושא העבודה המוצעת למזכירות ארגון הפרמדיקים עד לתאריך 30.06.18 בכתובת ceo@emtp.org.il.
 

עבודות מוצעות יוגשו לא יאוחר מתאריך 15.08.2018 בהתאם להנחיות שלעיל

חשוב לציין: רק פרמדיקים חברי ארגון הפרמדיקים הישראלי יכולים להגיש את מועמדותם לתחרות

פרמדיקים כמחוללי ידע, ידע כמחולל מקצוע

מתוך ראייה אסטרטגית של הצורך במיצוב מקצוע הפרמדיק כתחום דעת ייחודי, עלינו לייצר ידע אשר לנו, כאנשי מקצוע – תהיה בו גישה ושליטה ייחודים. כפרמדיקים חוקרים ומחוללי ידע, בידינו לקבוע האם אנו מייצרים 'ידע ייחודי' או שמא אנו מייצרים ידע בתוך עולמות של תחומי דעת קיימים.

לדוגמא מקצוע הסיעוד 'הומצא' שנים רבות אחרי הופעת הרופא הראשון, אך כיום, ברור לכל בר דעת כי אף רופא אינו יודע להיות אחות, וכי לא משנה כמה אחיות נכניס לחדר אחד, הן לא 'תייצרנה' רופא אחד. אמירה 'מובנת מאליה' זו נשענת על שורה ארוכה של פרקטיקות, תהליכים ומוסדות שקיימו האחיות לאורך זמן בצורה עקבית ושיטתית ובראשן, יצירת תחומי 'ידע' ייחודיים לאחיות, תחומים נפרדים לחלוטין מאלו של הרופאים ואשר לאלו האחרונים אין חלק או נחלה בהם.

אם ברצוננו לחזק ולמצב את מקצוע הפרמדיק, עלינו, כאנשי מקצוע בעלי אחריות למקצוע ולעוסקים בו – לחולל תהליכים דומים וייחודיים, שימצבו את המקצוע, הן מבחינה חוקית-תעסוקתית, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת מיקומו בשדה הכוחות המקצועי במדינת ישראל.  על כן, פועל ארגון הפרמדיקים הישראלי לעידוד יצירה של ידע ייחודי בתחומים בהם עוסקים הפרמדיקים. ייצור תחומי ידע ומידע ייחודיים בצורה עקבית, שיטתית ומדעית לאורך זמן יקנה למקצוע הפרמדיק כוח, מעמד ובמובן מסוים שליטה של הפרמדיקים עצמם על התפתחות המקצוע בו הם עוסקים.

 

אנו מפצירים בכם לשאול בעת יציאתכם לדרך מחקרית, לא רק מה הטובה הצפויה לצמוח מכך, אלא כיצד ניתן לנסח את המחקר באופן המייצר יידע ייחודי שאינו קיים בתחומי דעת בסביבתנו המידית. לאור עיקרון זה, בבחירת העבודות הזוכות תעניק הוועדה המקצועית עדיפות לעבודות העוסקות ביצירת ידע ייחודי.

 

להלן מספר דוגמאות לתחומי מחקר הנוגעים לידע ייחודי לעומת תחומי מחקר הנוגעים לידע המשותף למקצועות אחרים (בעיקר רפואה):

תחומי ידע ייחודי (דוגמאות):

הטיפול בחולה המורכב במתאר הביתי (היבטים רפואיים, טכניים, פסיכולוגיים וכו')

הנחיות ופרוטוקולים לטיפול רפואי

ניהול צוות רפואי בזירה מורכבת

בחינת הקשר בין האבחנה שניתנה למטופל בשטח לאבחנה בשחרור מביה"ח

תחומי ידע שאינו ייחודי (דוגמאות):

פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה

השפעת פעילותם של "כונני רפואת חירום" על משפחות הצוותים

פרמקולוגיה