פרמדיקים יקרים,
 
בראשית הדברים הרשו לי להודות לכם על בחירתכם ומתן האמון בי.
אני נכנס לתפקיד בתחושה של שליחות ומחויבות להצעיד את ארגון הפרמדיקים לעבר עתיד בטוח וטוב יותר. עבורי, לפעול למען ציבור הפרמדיקים זו אחריות גדולה המלווה במחויבות אדירה.
בהזדמנות זו אבקש להודות לחברים המייסדים של הארגון אשר עמלו רבות להקמתו של הארגון ולפועלו. בפגישת הועד נבחרו בעלי התפקידים בארגון כדלקמן:
 
פרמדיק רוני ליפס – יו"ר אפ"י
פרמדיק ניסן באבאיב – דובר אפ"י
פרמדיק דניאל מיכלסון – גזבר אפ"י
פרמדיק גיל אסיסקוביץ – מזכיר אפ"י
פרמדיק יוסי קיטרו – סגן יו"ר ומנהל קשרי חוץ של אפ"י.
 
ועדת הביקורת של אפ"י:
 
פרמדיק אורן דטל – יו"ר ועדת הביקורת
פרמדיק אהרון אדלר
 
עבודה רבה לפנינו, בראש ובראשונה ומיד עם כניסת בעלי התפקידים הרלוונטיים במשרד הבריאות אפ"י יפעל לקידומו והעברתו של חוק הפרמדיקים וכן בקשה לקיום דיון דחוף בנושא זה. הסדרת מעמדו החוקי של המקצוע הוא בראש סדר העדיפויות של הארגון, ונעשה כל שביכולתנו על מנת להעבירו בהקדם בכל האמצעים העומדים לרשות הארגון.
 
אפ"י מודע לבעיות הרבות אשר קיימות בקרב ציבור הפרמדיקים, ובשבועות הקרובים אנו עתידים לגבש תוכנית עבודה מסודרת לרבות ניירות עמדה מטעם אפ"י בנושאים שונים. כמו כן, אנו פועלים להתרשותו של קוד אתי ולשיפורו של אתר אפ"י בין היתר באמצעות הוספת תכנים שונים.
 
אנו נערכים לקיומה של האסיפה הכללית של אפ"י בחודש מאי/ יוני השנה אשר תכלול בין היתר (אך לא רק) תכנים מקצועיים – הודעה מסודרת לרבות תכנייה בנושא תצא על ידי אפ"י.
 
לסיום, ובנימה אישית, אני מתחייב בפניכם\ן שלאורך כהונתי אשתדל לפעול ביחד עם חבריי לוועד המנהל בצורה הטובה ביותר, עבורנו - הפרמדיקים.
 
אני מאחל לנו דרך צלחה במסע הארוך אשר אנו הולכים לקראתו וקוראת לכל הפרמדיקים אשר טרם הצטרפו לארגון לעשות זאת בהקדם – כוחנו באחדותנו.
 
בכבוד ובהערכה רבה,
 
רוני ליפס, פרמדיק יו"ר ארגון הפרמדיקים הישראלי.