top of page

ניירות עמדה - ארגון הפרמדיקים הישראלי

בדף זה יוצגו ניירות עמדה של ארגון הפרמדיקים הישראלי.
 
הארגון מפרסם מעת לעת ניירות עמדה על ידי הועד המנהל ועל ידי הועדה המקצועית, על מנת להנחות את ציבור הפרמדיקים הישראלי בנושאים מנהליים ובעניינים מקצועיים.
 
נושאי ניירות העמדה מתבקשים נידונים ונבנים לבקשת משרד הבריאות, ארגוני בריאות כאלו ואחרים ועל פי צורכי הזמן.
 
בכל בקשה או עניין ניתן לפנות אלינו במייל science@emtp.org.il

נייר עמדה באדיבות הועדה המקצועית בנושא הצבת מכשירי החייאה בבתי ספר

נייר עמדה באדיבות הועד המנהל בנושא ליווי נסיעות לפולין ללא שכר ע"י פרמדיקים ישראליים 

bottom of page