top of page

ארגון הפרמדיקים הישראלי מתכבד להזמינכם להגיש המלצות על מועמדים לקבלת פרס אפלבאום לזכרם ד"ר דוד ונאוה אפלבאום ז"ל

למצוינות אישית, ערכית ומקצועיות, בקרב פרמדיקים

להצטרפות לארגון הפרמדיקים / חידוש חברות - לחצו כאן!

דגשים חשובים רגע לפני שליחת ההמלצה!

האם אפשר להמליץ על יותר מפרמדיק/ית אחד/ת?
תשובה: בהחלט כן! יש הרבה מאד פרמדיקים שראויים לקבל את הפרס. תרגישו בנוח לפרגן ולהמליץ על מספר פרמדיקים (לכל אחד המלצה נפרדת).

שלחתי המלצה על פרמדיק בשנה שעברה והוא לא זכה, האם יש טעם לשלוח עוד המלצה השנה?

תשובה: בטח! בשנה שעברה היו מועמדים מצויינים והבחירה היתה קשה. מועמדים רבים ראויים לזכיה והבחינה מתבצעת ללא קשר למה שהיה בשנה שעברה.
 
 האם אני צריך להיות פרמדיק כדי לשלוח המלצה?
תשובה: ממש לא! כל אחד יכול לשלוח המלצה.

האם מספר המלצות על מועמד מגדילות את סיכויי הזכייה שלו? 
תשובה: ההמלצות נבדקות לפי התוכן שלהן, לא לפי הכמות. יחד עם זאת, כשיש מספר המלצות על אותו מועמד/ת לרוב הן יתארו צדדים מגוונים שלו ויוסיפו מידע רלוונטי שיאפשר בחינה טובה יותר של המועמד/ת.

טופס הגשת המלצה על פרמדיק/ית

אנא ציינו לאילו מן הקטגוריות המועמד/ת מתאימ/ה (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

ההמלצה התקבלה בהצלחה! אתם מוזמנים לעקוב אחר העדכונים בדף הפייסבוק של ארגון הפרמדיקים

פרטי הממליצ/ה

פרטי המועמד/ת

דגשים חשובים לפני הגשת ההמלצה:

  1. המועד האחרון להגשת המלצות - 04.03.2023 בחצות

  2. על ההמלצה להיות מנומקת ומפורטת ככל הניתן.

  3. הממליץ רשאי לציין פרטים של ממליצים נוספים עמם ועדת הפרס תוכל לבחון את המועמד.

  4. הממליצים אינם חייבים להיות פרמדיקים בעצמם.

  5. פרטי הממליץ יישארו חסויים, אלא אם כן הוא יציין במפורש אחרת.

  6. את ההמלצות על המועמדים לקבלת הפרס תבחן וועדת פרס בלתי תלויה אשר פועלת באופן עצמאי לחלוטין.

  7. נוסח המסמך הינו בלשון זכר לצורך נוחות הכתיבה בלבד. הדברים האמורים לעיל מופנים בהחלט לפרמדקיות כמו גם לפרמדיקים.

  8. לתשומת לבכם, חברי הועד המנהל וועדת הביקורת בארגון הפרמדיקים כמו גם חברי ועדת הפרס לא יכולים להיות מועמדים לקבלת הפרס.

טקס חלוקת פרס אפלבאום בשנה שעברה (תשפ"ב)

bottom of page